ماضی نقلی

من همه جا هر جا که بوده ام خسته شده ام اشک ریخته ام به ستوه آمده ام من هیچ جایی را بر نتابیده ام بی طاقت بوده‌ام و ته کشیده ام من پشت همهٔ این میز‌های مربع چوبی کم شده ام تحلیل رفته ام و کم کم فراری شده ام من همیشه فرار کرده …

Advertisements

Love

I feel love for a man who has a heart of mountains, and his stones smell of another planet.